Velmi teplo do poloviny týdne, na jeho konci možná zimní počasí i v nížinách
Přidal/a Meteo Aktuality dne 28.01.2018 13:37
SITUACE V první polovině týdne lze čekat ve střední Evropě vliv frontálních systémů spojených s cyklonami putujícími ze severního Atlantiku nad Skandinávii. Bude docházet ke střídání vzduchových hmot, významnější přílivy teplého vzduchu je možno očekávat v teplých sektorech tlakových níží. První z nich se bude nad centrální Evropou nacházet v pondělí, bude následně ukončen přechodem studené fronty, druhý pak ve středu a tento uzavře další studená fronta daného systému. Současně bude přes Skandinávii k jihovýchodu postupovat hluboká tlaková níže. Též lze čekat v souvislosti s touto situací čerstvé proudění s převahou jeho západní složky. Přes střední Evropu se bude táhnout tryskové proudění. Po přechodu významnější tlakové níže začne během středy na naše území pronikat studený vzduch od severu až postupně severovýchodu. Tento příliv by měl podle současných předpokladů na konci týdne zesilovat.

PŘEDPOVĚĎ Velké teplotní změny budou pokračovat i v přelomovém týdnu mezi lednem a únorem, kdy vstoupíme do poslední třetiny letošní klimatologické zimní sezóny. První polovina týdne bude vlivem výše uvedené situace ve znamení vysoce nadprůměrných teplot, byť bude docházet k jejich střídání a velmi vysoké teploty je možno očekávat na území ČR jen krátce. Druhá poloviny týdne přinese studenější počasí s tím, že v jeho úplném závěru by mělo být počasí zimní i v nejnižších polohách a případné srážky, kterých by mělo být ve druhé polovině týdne o něco více než v první, budou tedy sněhové i s tvorbou sněhové pokrývky. Srážky budou v týdnu ale relativně rovnoměrně rozloženy. Podle současných odhadů nelze čekat delší trvání zmíněného studeného počasí se zimními teplotami i v nížinách. Modely ovšem zatím nejsou schopné se shodnout na jejím trvání a na intenzitě přílivu studeného vzduchu na naše území, proto průběh počasí v následujícím týdnu bude jistější ve druhé polovině týdne na který zní tato prognóza.

Nejnižší teploty klesnou v týdnu na +3 až -2°C, jen na počátku týdne na 7 až 1°C. Naopak v závěru týdne na -2 až -7°C. Nejvyšší denní teploty očekáváme v intervalu 1 až 7°C s výjimkou pondělí, kdy bude většinou až 13°C a středy, kdy teploty dosáhnou až 10°C. Naopak v závěru týdne se budou pohybovat kolem 0°C a to patrně jen v neděli.

SHRNUTÍ V týdnu převáží vysoké teploty, proto bude tento teplotně vybočovat z normálu pro toto období a bude tedy teplejší. Srážek bude po celý týden více méně dostatečné množství, i na horách bude ovšem v jeho první polovině často kapalné.

Průměrné teploty budou mezi 2 až 8°C, naprší či nasněží 5 až 20mm, zejména od vyšších poloh místy až 35mm/cm srážek.

Týden 29.1. až 5.2.2018 bude:

> Teplotně mírně nadprůměrný
> Srážkově průměrný