15.07.2018 22:44
Přesný čas
Navigace
· Úvod
· Aktuality
· O nás
· Články
· Odkazy
· Stahování
· Atlas oblaků
· Přehled teorie
· Meteorologický slovník
· Hydrologický slovník
· Klimatologický slovník
· Předpovědní modely
· Historie meteorologie
· Historie počasí
· Světové extrémy počasí
· Kamery online
· Aktuální počasí
· Aktuální teploty
· Aktuální srážky
· Aktuální oblačnost
· Výstrahy
· Počasí na email
· Předpověď na den
· Výhled na týden
· Výhled na měsíc
· Střednědobé předpovědi
· Sezónní výhled
· Předpověď teplot
· Předpověď srážek
· Předpověď větru
· Předpověď oblačnosti
· Předpověď konvekce
· Synoptické mapy
· Meteogramy
· Počasí Evropa a Svět
· Hydrologie
· Bouřky
· Sníh
· Fotoalbum
· Aplikace Yo Window

· Kontaktujte nás
· Vyhledávání na webu
· Registrace
· Otázky a odpovědi

Kontakt
Latest News
Počasí Letní a na konci...
Počasí V polovině týdn...
Počasí Slunečný začá...
Počasí Letní teploty se...
Počasí Teplo do čtvrtka...
Počasí Přestávka od l...
Počasí Teplé a zejména...
Počasí Více srážek op...
O nás Kde, kdy a na co ...
Počasí Často slunečno,...
Poslední články
· Výhled z 15.7.2018
· Aktuální hydrologi...
· Výhled z 12.7.2018
· Sjízdnost k 12.7.2018
· Srážková činnost...
Programy
· Meteosymboly 2018 - ... [12]
· Informační zpráva... [20]
· Meteolisty č. 51 (Z... [19]
· Ročenka 2017 [80]
· Informační zpráva... [52]
Rychlý přehled počasí

MSG animace

Podrobněji o počasí:

> Aktuální počasí

> Aktuální teploty

> Aktuální srážky

Kde nás najdete

Doporučujeme

METEOSTANICE HABARTOV

STORMWARNING

VŠE O VODĚ

NÁŠ VESMÍR

POČASÍ NA KARLOVARSKU

POČASÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ

POČASÍ NA RYCHNOVSKU

Turistické a přírodní cíle

Krkonošský národní park (KRNAP)

Národní pak Šumava

Národní pak Podyjí

Národní park České Švýcarsko

Sněžka

Babiččino údolí - Ratibořice

Autokemp VN Rozkoš

Český ráj a Prachovské skály

Adršpašské skály a Teplické skály

Český Kras

Moravský Kras

Orlické hory - Zemská brána

Orlické hory - Údolí Peklo

Přírodní park Orlice

NPR Králický Sněžník

Mydlovarský luh a Libický luh

PR Klánovice-Čihadla (Klánovický les)

PP Meandry Botiče a PP Botič-Milíčov

Průhonický park a zámek

Modřanská rokle

Chuchelský háj

Divoká Šárka (PP Šárka-Lysolaje)

Drahaňské údolí (PP Drahaň-Trója)

PR Kokořínský důl

České středohoří

NPR Peklo (ČL)

CHKO Labské pískovce

CHKO Křivoklát

CHKO Slavkovský les

PR Boubínský prales

CHKO Třeboňsko

CHKO Žďárské vrchy a CHKO/NGP Železné hory

CHKO Pálava a Lednicko-Valtický areál

CHKO Litovelské Pomoraví

Poodří

Užitečné stránky

Katalog stránek

Weblinker.cz

Bazar a inzerce zdarma na ybazar.cz

Katalog stránek Začátek.cz

Katalog odkazů.net

LINKOVNÍK

SUPERLINK


Odborný slovník: Hydrologie

ODBORNÝ SLOVNÍK

Odborný slovník výrazů a zkratek v meteorologii a příbuzných oborech - 2. pokračování.


SLOVNÍK SEKCE 2. HYDROLOGIE


/2/ Hydrologie

> je věda zabývající se studiem vodních toků, vodou, podzemní vodou, prameny a změnami skupenství vody.

A

Automatizované stanice (AS) - jsou vodoměrné stanice, ve kterých je možné zaznamenávat naměřené údaje o vodních stavech na paměťové zařízení a přenášet pomocí internetové sítě do počítače.

Ablace (Ab) - je proces, při němž se led a sníh v důsledku tavení a odpařování rozplyne.

Absolutní minimum (ABM) - je nejmenší denní průtok za celé období = absolutní minimální specifický odtok.

B

Blesková povodeň (BP) - je povodeň, která se vyznačuje rychlým a intenzivním nástupem a následně také rychlou odezvou, jejíž příčinou jsou prudké lokálně omezené konvekční srážky. (související pojmy: Povodeň, Sněhová povodeň a Ledová povodeň, viz níže)

Bdělost (B) (B, 1. SPA) - je povodňový stav/stupeň na vodním toku v daném měrném profilu (s platností v určeném rozmezí, zpravidla od jednoho měrného profilu (viz níže) ke druhému nebo od měrného profilu k ústí jiného toku do toku kmenového a podobně), který označuje mírné zvýšení vodního stavu a průtoku daného toku nad normální stav a vyžaduje sledování tohoto toku plus sledování povětrnostní situace, zejména výskytu srážek. Je označován světle zelenou barvou, viz označení vedle názvu pojmu.

Bifurkace (Bif) - je rozdělení říční sítě na více ramen, odvádějících vodu do jiného povodí, viz níže.

Břehová voda (BV) - je takový vodní stav či průtok, při kterém nastává rozliv vody z přírodního koryta do říční nivy. Nikoli však ven z koryta daného toku.

C

Celina (Ce) - je ledová pokrývka na vodním toku.

Centilitr (cl) - je jednotka, v níž lze udávat množství vody. (1cl=0.0001hl, 0.01l, 0.1dl, 10ml)

Centimetr (cm) - je jednotka, v níž udáváme v hydrologii vodní stavy na tocích, odečítáme je pomocí vodočtu. (viz níže, pojem v meteorologii, viz sekce meteorologie)

D

Decilitr (dl) - je jednotka, ve kterých je možno udávat množství vody. (1dl=0.001hl, 0.1l, 10cl,100ml)

Detence (Det) - je zpomalování odtoku ze spadlých srážek, což se děje tak, že se naplňují deprese terénu (sníženiny). Jedná se o dočasnou akumulaci většího množství vody vlivem zatopení níže položených míst v terénu.

Doba přerušení průtoků (DPP) - jedná se o úplné přerušení odtoku vody z povodí a to včetně vod podzemních.

E

Evapotranspirace (Evt) - je celkový výpar vztahující se k danému území, který se skládá z fyzikálního výparu = evaporace a fyziologického výparu = transpirace, tedy výdej vody vegetací, hlavně prostřednictvím listů. (pozn. souvisí s nasycením půdy)

Extrémní ohrožení (EO, 3. SPA extrémní povodeň) - označuje vážný povodňový stupeň, tzv. zvláštní, kdy je výrazným způsobem na daném toku v daném místě/úseku překročen dle měření nejvyšší povodňový stupeň ohrožení, (viz níže) označený 3. SPA. Vznikla povodeň, která nabírá i nadále na síle, vodní stav je velmi vysoko, voda již výrazně vystoupila z koryta daného toku. Označuje se tmavě fialovou barvou, viz označení vedle názvu pojmu. (Související pojmy: bdělost, pohotovost a ohrožení, viz výše a níže)

Esuáriové povodně (ESP) - vznikají v důsledku spojení přílivové vlny moře vlivem silného větru a říčních povodní (viz níže) způsobených intenzivními srážkami ve vnitrozemí. (související pojem: Pobřežní povodně, viz níže)

H

Hlásný (měrný) profil (HP, popř. MP) - či hlásná stanice je vodočet či vodočet s limnigrafickou stanicí, (viz níže) který přenáší data o stavu vody a o měření průtoku vody na určitém místě daného toku, kde jsou pro dané místo stanoveny povodňové stupně či stav sucha dle koeficientu (Q364) a platnost stupňů je stanovena většinou mezi jednotlivými profily či do místa soutoku s jiným tokem. Tato data jsou přenášena do databáze správce (ČHmÚ, státní podniky povodí) a dále se zpracovávají. Musí být vybaven vodočtem, ale tyto profily nemusejí mít limnigraf. (viz níže - pozn. dostupné jsou veřejně na http://hydro.chmi.cz nebo na dílčích povodí, např. pla.cz)

> Předpovědní profil (PP) - je hlásná stanice (viz zde) na které je umožněna modelová předpověď chování vodního stavu, popř. průtoku ve vodním toku.

Hlubinný led (HL) - vzniká na tocích s malým množstvím vody v korytu (malá hloubka) a při podchlazení této vody. Jedná se o led u dna koryta toku.

Hydrometeorologie (Hme) - je odvětví meteorologie (viz výše 1. část slovníku) zkoumající především meteorologické příčiny hydrologických událostí, dále přenos vody a jedná se také o nauku o srážkách a koloběhu vody v přírodě. Věda se zabývá i predikováním povodní.

Hektolitr (hl) - je jednotka, v níž můžeme udávat množství vody. (1hl=100000ml, 10000cl, 1000dl, 100litrů)

Hortonovský odtok (HO) - jedná se o odtok povrchové vody, kdy intenzita srážek překračuje kapacitu půdy a na jejím povrchu se tvoří tenká vrstva vody, začíná pohyb vody po svahu dolů. Voda se shromažďuje v detencích (viz výše), po jejichž vyplnění přetéká a poté povrchový odtok přechází do rýh a stružek, které se spojují do toků a odtok se zrychluje. Tento odtok se vyskytuje v oblastech s velkou intenzitou srážek či v aridních nebo semiaridních klimatických podmínkách, viz pojem v sekci klimatologie.

> Nehortonovský odtok (NHO) - znamená odtok ze saturace, jde o podpovrchový odtok v půdě. Vyžaduje ke vzniku mnohem menší intenzitu srážek než hortonovský, viz zde. Je též omezen na menší plochy.

Hydrometrická vrtule (HV) - je přístroj pro přímé měření rychlosti proudění vody v korytě toku. Jeho ideální použití je v korytech bez překážek, bez dělení na ramena, s pravidelným tvarem profilu se snadným přístupem pro pozorovatele a koryto s přímým úsekem vodního toku.

Hladinoměr (Hm) - je vedle limnigrafu a vodočtu (viz níže) dalším přístrojem pro měření vodních stavů na tocích. Existují různé typy ultrazvukových hladinoměrů s přenosy dat na webový server a tlaková čidla. Jedná se o nové a experimentální metody měření vodních stavů na tocích.

Hydrometrie (Hdm) - je věda zabývající se měřením hydrologických jevů a jejich dalším zpracováním. Poskytuje základní údaje o jevech na vodních objektech a zkoumá vztah mezi jednotlivými složkami hydrologického režimu. (Pozn. odlišovat od Hyrometeorologie, viz zde.

Hydrografie (Hdg) - je věda zabývající se studiem původu, výskytu a vlastnosti podzemní vody.

Hydrologická bilance (HYB) - slouží ke kvantitativnímu vyjádření množství vody, které prochází jednotlivými složkami hydrologického cyklu.

Hydrologický rok (HK) - je období 12 měsíců stanovené tak, aby srážky spadlé za toto období odtekly. (Pozn.: v ČR je to období 1.11. roku do 31.10. následujícího roku)

CH

Chod ledu (CHL) - je pohyb ledových ker nebo i odlomených celistvých vrstev ledové pokrývky/celiny (nazváno odborným názvem, viz výše) na toku od jeho koryta, kdy tyto úlomky putují společně s vodou, obvykle po zvýšení průtoku vody v toku následkem oteplení/oblevy, kdy se led láme na ledové kry. (viz níže)

Chlorofyl (Chf) - jedná se o látku, která je součástí těla vyšších rostlin, (mnohobuněčných) řas a sinic a podporuje tedy jejich výskyt a život ve vodě.

I

Intenzita povodně (IP) - záleží na hydrometeorologických příčinách, s čímž souvisí vznik povodně samotné. Jedná se o přihlédnutí k intenzitě srážek, tzv. vodní hodnotě sněhu - sněhové zásoby (SVH, viz níže) a také nasycení půdy. A to při každém druhu povodně. Při příchodu přívalových srážek bude pro vznik povodně důležité nasycení půdy z předchozí srážkové činnosti a bude-li vysoké, intenzita povodně bude větší.

Intercepce (Inc) - je účinek vegetace zdržovat padající srážky, kdy se tyto usazují na listech či větvích stromů nebo na jejich kmenech.

Infiltrace (Int) - je vsakování vody do podzemních vrstev, až do podzemních vod v dané lokalitě. Její intenzita závisí na typu půdy.

Izotachy - jsou izolinie stejných průtokových rychlostí v průtočném profilu.

J

Jakost vody (JV) - jedná se o průhlednost vody ve vodní nádrži či rybníku (viz níže) neo vodním toku udávanou v centimetrech, popř. metrech (pojmy viz meteorologie) vedle níž se zkoumá i teplota vody ve vodní nádrži a množství chlorofylu či jiných látek. Podle výskytu této látky je možno hodnotit úroveň růstu řas a rozmnožení sinic v dané vodní nádrži. Jeho koncentrace se udávají v miligramech na litr. (související pojmy s jakostí: zákal, chlorofyl, pH. (viz výše, níže a níže)

Jezero (J) - je přírodně vytvořená plocha, která stojí mimo vodní tok a nemá přítok v podobě strouhy nebo náhonu. Nelze jednoduchým způsobem vypustit. Nejčastěji je taková plocha napájena srážkovou vodou nebo podzemní vodou.

Jezové pole (JP) - jedná se o ovladatelné (dnes již mechanicky, dříve ručně) chlopně, které jsou hrazeny většinou zdvižnými tabulemi určitého typu. Jezové pole je součástí jezu. Některé jezy mají jedno, jiné tři nebo i více jezových polí. (související pojem: jezová zdrž, viz zde)

Jezová zdrž (JZ) - jedná se o úsek toku, v němž je vzduta (zvýšena) hladina vody vlivem zahrazení toku jezem. (související pojem: jezové pole, viz zde)

K

Koruna hráze (KOH) - vrchol přehrady či místo, kterého by neměla vodní hladina nikdy dosáhnout Ta může vystoupit nejvýše do místa maximální hladiny, které je pod korunou hráze.

Kóta (K) - je určitá nadmořská výška hladiny vody, zejména v nádržích, určující daný limit (např. kóta přelivu).

Koloběh vody (KV) - je přírodní zákon, kdy veškerá voda končí v oceánech, odkud transpiruje (vypařuje se) viz výše, do formy plynné (oblaky, viz meteorologie), z nichž opět vypadává v tekuté formě v podobě srážek. Stéká do vodních toků jimiž putuje zpět do oceánů, ale také se její část vsakuje do země a obohacuje stále podzemní zásoby vody, odkud se následně dostává též do moří a oceánů.

L

Ledové jevy (LJ) - jedná o tvorbu ledu v korytu toku při dlouhotrvajících nebo silných mrazech, mohou se stupňovat buď až do zámrazu toku (viz níže) anebo mohou prostoupit tokem celým, tj. až k jeho dnu a zamezit tak průtoku vody korytem. Ledové jevy vznikají vedle záporných teplot vzduchu současně za teploty vody v blízkosti bodu mrazu. (související pojmy: Celina - výše, Ledové kry, bariéry, chod ledu - zde a výše)

a) Led u břehu (LUB) - při méně výrazných mrazech se tvoří led v místech, kde je průtok vody v korytě toku nejnižší, především po jeho okrajích, tedy u jeho břehů.

b) Ledová tříšť (LT) - při déletrvajícím mrazech se led tvoří ve směru do středu koryta toku a tato tříšť vzniká na tocích s vodou rychle tekoucí. Jde o o úlomky ledu, případně i shluky ledové kaše, které narážejí na sebe a spojují se. Takto lze nazvat veškeré ledové částice kromě velkých ker. Tříšť se hromadí, přimrzá a stále se tak tok ucpává dalšími kousky ledu přitékajícími shora toku. (viz ledové bariéry nebo-li zácpa.)

c) Tok vody po ledu (TVL) - v případě ledové zácpy anebo promrznutí koryta toku až na dno, začne voda téct po horní části ledové pokrývky (výše) a to může vést až k rozlití vody mimo koryto toku.

d) Dnový led (DL) - tento vzniká u dna toku. K tomu dochází u tzv. balvanitých toků, které běžně celé nezamrzají.

e) Břehový led (BL) - vzniká při mrazivém počasí, oproti výše uvedenému (DL) naopak od břehů toku a malé toky pokryje brzo celé tak, že dojde ke spojení rostoucích ledů z obou břehů uprostřed toku.

Ledové kry (LK) - je to rozlámaný led na menší či větší od sebe oddělené kusy.

Ledové bariéry (LEB) - nebo-li ledová zácpa, jsou nahromaděné ledové kry (viz zde) v místech, kde je tok úzký, mělký nebo v oblasti splavů či jezů společně i s jinými nečistotami putujícími korytem toku. Mohou tvořit nápěchy. (viz níže)

Ledová kaše (LEK) - je roztříštěný led na velmi malé kousky, který hromadně putuje tokem a v kritických místech se může i intenzivně hromadit a tvořit tzv. zácpy toku, nebo přímo ledové nápěchy, viz zde.

Ledová povodeň (LEP) - jedná se o povodeň zpravidla velmi lokální, kdy rozlití toku, (viz charakteristika povodně obecné) je zapříčiněno nahromaděním ledových ker, popřípadě jiného nánosu nečistot společně s těmito krami. (viz pojmy Ledová kra, Ledové bariéry, viz zde, dále související pojmy: Blesková povodeň, Povodeň a Sněhová povodeň, viz výše, níže a níže)

Limnigraf (Lg) - nebo-li limigrafická či vodoměrná stanice, je hlásný profil (viz výše) umístěný na toku, který zaznamenává naměřené hodnoty vodních stavů na papírek a to automaticky. V současné době je možno ukládat hodnoty z měření již na paměťové zařízení a přenášet tak do počítačových systému nebo na servery na dálku za pomoci internetové spojení. (související pojem: automatizované stanice, viz výše)

Limnigraf s přívodním kanálem (LPK) - je limnigrafická stanice, ve které propojuje tento přívodní kanál vodu v řece s vodou v plovákové šachtě. Jedná se většinou o betonové potrubí. (související pojmy: Rourový limnigraf, (viz níže) limnigraf s chráničkou, viz zde)

Limnigraf s chráničkou (LSCH) - jedná se o stanici bez plovákové šachty s tlakovým čidlem v chráničce a registrace hladiny probíhá automatickým přístrojem.

Litr (l) - je jednota, ve které udáváme množství vody. (související: ml, dl, cm, mm a další, viz také meteorologie) (1l=0.01hl, 10dcl, 100cl, 1000ml)

M

Manometrický hladinoměr (MH) - jedná se o moderní měřící přístroj hladiny vody v toku, který již nepotřebuje svislou šachtu či přívodní kanál. Je schopen měřit výšku hladiny vody s maximálním rozkmitem až 100m. Zejména se s ním měří výška hladiny ve vrtech, studních nebo nádržích.

Metr krychlový (m3) - je jednotka, v níž udáváme v hydrologii naměřený průtok vody ve vodním toku a to zpravidla za sekundu času. (Pojem metr, viz meteorologie) (1m3=1000l, 100ml, 10dl)

Milimetr (mm) - v hydrologii, stejně jako v meteorologii, v nich udáváme naměřené množství srážek a v hydrologii pak především vodní zásobu ve sněhu - tzv. SVH (viz níže). (související pojem inches, viz meteorologie, dále l, ml, dl, a další míry)

Mililitr (ml) - je jednotka, ve které lze udávat množství vody. (1ml=0.001l, 0.01dl, 0.1cl)

Měrný přeliv (MP) - je přístroj pro měření průtoku zejména na tocích (zpravidla potoky) s širokým korytem a malými hloubkami.

N

Nasycení půdy (NP) - ukazuje nasycenost daného území vodou. Hodnoceno je na základě bilance srážek, odtoku a tzv. evapotranspirace. (viz výše, souvisí i s nasycením vzduchu, viz výše - sekce meteorologie)

Nenasycená zóna (NEZ) - stav, kdy voda je přítomná ve spárách a pórech, ale pod povrchem není půda nasycena vodou, v horní části je půdní zóna = mezery a póry.

Nasycená zóna (NAZ) - veškeré spáry a póry v půdě jsou naplněny vodou, vzniká tzv. puklinové proudění.

Nula vodočtu (NV) - je kóta (viz výše) nebo-li nadmořská výška, ve které ukazuje daný vodočet (viz níže)stav 0cm. Vodní stav může být i záporný a to v případě, že klesne pod nulu vodočtu. Tato nula mát být stanovena ke státní nivelaci nebo dvěma pevným bodům. Nachází se níže než historicky nejnižší známá hladina na daném vodočtu, viz níže.

N-letost průtoku (NlP) - maximálního: je vypočítána z předchozích povodňových situací na daném měřícím profilu (viz hlásný profil, výše) a jedná se o hodnoty průtoků označujících 1, 2, 5, 10, 20, 50 a 100 letou (případně více letou) vodu na daném místě. Jsou to tedy nejvyšší hodnoty dosažené či překročení průměrně 1 krát za za N let, např. za 100 let = průtok, který je dosažen či překročen průměrně 1 krát za 100 let = tzv. stoletá voda. Jde o pravděpodobnostní odhad doby opakování povodně. Minimální průtok: jsou hodnoty dosažené či nedostoupené průměrně 1 krát na N let, např. minimálně za 50 let, je 50 letý minimální průtok = průměrný denní průtok dosažen nebo nedostoupen průměrně 1 krát za 50 let.

Nános (N) - jsou sedimenty uložené například na dně koryta vodního toku vlivem proudu vody, který způsobuje vodní erozi - odlamování a vymílání koryta.

O

Obměna vody (OBV) - jedná se o cirkulaci vody v dané nádrži. Ať už se jedná o vodní nádrž, rybník, retenční nádrž, která je napájena vodním tokem. Četnost cirkulace vody v takové nádrži záleží na síle průtoku daného toku a také na aktuální hydrologické situaci na daném toku či v daném povodí.

Odečítání vodních stavů (OVV) - provádí se z vodočtů, v centimetrech (pojem viz meteorologie) a to dle stupnice s římskými číslicemi I, II, III... označující metry, tj. 100, 200, 300cm... a číslicemi arabskými 1-9 označující desítky centimetrů = tj. 10-90cm. Např. hladina bude ukazovat na číslo 8 před číslicí I = vodní stav bude 80cm. Ve zvláštních případech se odečítá dle nadmořské výšky (viz teorie meteorologie) vodočtu - hlavně na jezech či ve vodních nádržích. Vždy je stanovena nula vodočtu k určité kótě (viz výše) nadmořské výšky.

Ohrožení (O, 3. SPA) - je povodňový stupeň, který označuje velmi výrazné zvýšení vodního stavu a průtoku daného toku v daném měrném profilu (viz výše) a to takovým způsobem, že jsou ohroženy okolní obydlené oblasti rozlitím vody z koryta toku, či už voda na některých místech koryto opouští. Je nutná evakuace obyvatel a zabezpečení jejich majetku, je též nutné bedlivé sledování okolních vodních toků a předpovědí vývoje jejich stavů a průtoků a též bedlivé sledování předpovědi povětrnostní situace, zejména průběhu srážek. Je označen červenou barvou, viz označení vedle názvu pojmu. (související pojmy: bdělost, pohotovost, extrémní ohrožení, viz výše, níže a výše)

Odtok vody (OV) - je objem vody, který odtekl z povodí za určitý čas, většinou za rok. Počítá se v tisících metrech krychlových (m3). (související pojmy: hortonovský a nehortonovský odtok, viz výše)

P

Povodí (Po) - je kmenová řeka, která má své přítoky a prostřednictvím nich odvodňuje dané území. Je to určitá hydrologicky vymezená oblast.

Pramen (Pr) - vyvěrající podzemní voda (viz zde), která na povrchu tvoří nějaký tok, který je většinou jen velmi krátký a hned se spojuje s ostatními prameny a zvětšuje tak šířku svého koryta. V počáteční fázi jde většinou o stružky a rýhy. Prameny lze dělit na permanentní, tedy trvalé, dále na občasné a periodické (vodné například v jarním období po tání sněhu). Dle směru pohybu a výstupu na povrch se dělí na svahové a vzestupné.

Potok (Pt) - je malý či menší vodní tok, který většinou nemá regulaci a jen hrazen maximálně stupni.

Povodeň (Pov) - jedná se o zvýšení průtoku vody v korytě vodního toku v daném profilu na úroveň povodňových stupňů, viz níže. Dle intenzity povodně, kterou odrážejí jednotlivé stupně (bdělost jako st. 1, pohotovost jako st. 2 , ohrožení jako st. 3 případně extrémní ohrožení) a podle nich jsou do jisté míry posuzovány možné důsledky povodně. Rozlišujeme několik druhů povodní podle meteorologických příčin, od nichž odlišujeme povodně umělé, vzniklé z příčiny poruchy vodního díla. (související pojmy: Blesková povodeň, Sněhová povodeň, Ledová povodeň, viz výše, níže a výše)

Povodňová vlna (PV) - je náhle zvýšený průtok putující korytem vodního toku s charakteristikou časového průběhu nebo kulminačního průtoku, trvání povodně, jejího objemu, doby vzestupu a jinými charakteristikami dané vlny.

Podzemní vody (POV) - nebo-li podpovrchové vody. Jedná se o vodní hladinu nacházející se pod zemským povrchem, jejíž hladina je měřena v tzv. podzemních vrtech. (viz níže) Na základě hladiny podzemní vody je možné hodnotit vydatnost pramenů a vláhovou bilanci daného území.

> Juvenilní podzemní voda (JPV) - je voda, která postupuje k povrchu Země z jejího nitra. Vyskytuje se ve vulkanických oblastech a tvoří malou část podzemních vod.

a) Vadózní podzemní voda (VPV) - je voda srážková, která infiltruje, viz výše pod zemský povrch.

b) Fosilní podzemní voda (FPV) - je druh vody vadózní, viz zde a nazývá se takto v případech, kdy je tato (zpravidla její část) po dlouhá geologická období uzavřena mezi nepropustnými vrstvami.

Přeliv (Př) - kóta, na které dochází na vodní nádrži nebo jiném vodním díle k přelivu vody přes bezpečnostní přeliv to za situace, kdy přitéká větší množství vody než z dané nádrže odtéká i přes maximální odtok spodní výpusti této nádrže.

Průtok (Pr) - je údaj v metrech krychlových (m3), kolik vody proteče korytem vodního toku na daném místě za sekundu. Měří se speciálními zařízeními z loďky nebo například z přemostění toku či hydrologem přímo v korytu toku. (související pojem: vodní stav, viz níže)

Průměrný roční minimální průtok (PRMP) - je aritmetickým průměrem minimálních průtoků, viz minimální průtok, výše

Pulzace - značí stálé kolísání rychlosti kolem určité průměrné hodnoty.

Plovák (Pv) - nebo-li čidlo, je zařízení snímající výšku hladiny. Musí být umístěno blízko vodočtu - viz níže.

Plavební komora (PK) - je zařízení, které je jako součást zdymadla (viz níže) vybaveno dvěma hydraulickými vraty a je na základě mechanického ovládání schopno tato vrata ovládat a také napouštět a vypouštět vodu z prostoru mezi těmito vraty. Slouží pro průplav lodí mezi jednotlivými jezovými zdržemi, (viz níže) které jsou způsobeny vybudovanými jezy na výše zmíněných zdymadlech.

PH - jedná se o hodnotu vyjadřující kyselost nebo alkalitu vody, tedy její zásaditost.

Poldr (Pd) - je záměrně upravený terén, vyhloubený a upravený například navážkou (jako poldr může posloužit i bývalý průtočný rybník), který má za úkol zmírnit případné vysoké průtoky na daném toku či zmírnit intenzitu povodně na toku.

Pohotovost (P, 2. SPA) - je povodňový stupeň na daném toku v daném měrném profilu, (viz výše) označující mírně zvýšený vodní stav a průtok daného toku v daném místě/úseku a vyžaduje již podniknutí patřičných kroků v obytných oblastech nacházejících se v blízkosti toku, kde stupeň platí, aby byly v případě hrozícího rozlití toku varováni tamní obyvatelé a mohli podniknout kroky k přípravě na svoji evakuaci a zabezpečení svého majetku. Je označen oranžovou barvou, viz označení vedle názvu pojmu. (související pojmy: bdělost, ohrožení, extrémní povodeň, viz výše)

Povrchový odtok (PO) - dochází k němu v situacích, kdy je území nasyceno vodou a není schopno pojmout další vodu ze srážkové činnosti popřípadě tajícího sněhu. (související pojem: nasycení území, viz výše)

Ponceletův přeliv (POŘ) - je měřící přístroj pro měření průtoku na tocích a používá se v místech s vyrovnaným rozsahem průtoků. Je přiměřeně citlivý na změnu hloubky.

Pobřežní povodně (POP) - vznikají vlivem výskytu hurikánů a jiných silných bouří nebo též jako následky vln tsunami po zemětřeseních. (související pojmy: Říční povodně, viz níže a Esuáriové povodě, viz výše)

R

Rozvodí (R) - je hranice mezi jednotlivými povodími, viz výše.

Retenční prostor (RP) - nebo-li zadržovací, slouží pro zachycení vysokých průtoků v nádrži a pozdržení povodňové vlny. Existují i samotné retenční nádrže, mající jen účel zadržovat vodu při vyšších průtocích.

Retenční hladina (RH) - je hladina ve vodní nádrži na určité kótě (viz výše), na kterou může vodní stav v nádrži dosáhnout, resp. hladina, kterou může bezpečně nádrž zadržet s tím, že již byla přesažena tzv. kóta přelivu a voda odtéká bezpečnostním přelivem a spodními výpusti (viz níže) již více vody z nádrže vypouštět nelze.

Regulace (Reg) - jsou stavby a to především zdymadla, tj. vybudované jezy s plavebními komorami na velkých řekách a zejména poté k tomuto účelu slouží vodní nádrže mající zpravidla i více účelů.

Rybník (Ryb) - je uměle vytvořená nádrž čili zatopená plocha, která má přítok, stavidlo pro regulaci hladiny v nádrži a odtok, jímž lze jednoduše a zcela vypustit.

Rourový limnigraf (RL) - objevují se v činnosti již jen místy, ale jsou to tzv. roury z vhodného materiálu. Umístěna je na mostním pilíři či na nábřežní zdi.

Ř

Řasa (Řa) - jedná se o zelenou rostlinu žijící zejména ve vodních tocích, existuje jich mnoho druhů, od běžných řasovitých a jemných chomáčků, přes i pichlavé řasovité vodní rostliny až po nebezpečné sinice, které ovšem hrají v biologii i velmi pozitivní roli. Ke svému životu a růstu potřebuje dostatek světla a slunečního záření, chlorofylu (viz výše) a také určitou teplotu vody. zpravidla vyšší.

Říčka (Řč) - je velký potok, mající zpravidla určitou regulaci, většinou malé nádrže se stavidly.

Řeka (Ře) - je vodní tok středního až velkého měřítka s regulací (vysvětleno výše) s tím, že na větších a velkých řekách je možná i lodní doprava různého druhu.

Říční povodeň (ŘP) - je povodeň buďto s pomalým nástupem, vyvolaná místními srážkami či táním sněhu a ledu nebo s rychlým nástupem, což jsou povodně bleskové (viz výše) z intenzivních srážek bouřkové činnosti. (související pojem: povodeň a její další druhy, viz výše)

Říční síť (ŘS) - je uspořádání vodních toků ve vztahu ke kmenovému toku v daném povodí, viz výše.

S

Slepé rameno (SR) - je přírodní vodní plocha stojící mimo tok, která byla uměle oddělena od hlavního toku a vznikla většinou narovnáním koryta toku.

Stálé nadržení (SN) - výška, kam vždy sahá voda ve vodní nádrži a nesmí pod tuto úroveň klesnout. Tento prostor nádrže tedy není nikdy vypuštěn.

Spodní výpust (SV) - jedná se o výpust nebo výpusti, ze kterých je voda z vodní nádrže při běžném režimu vypouštěna dále vodním tokem, zpravidla přes vodní elektrárnu. Spodní výpustí nebo výpustmi lze vypouštět jen určité množství vody, do určitého průtoku.

Stupně povodňové aktivity (SPA) - jsou stupně na dané úrovni, které se vyhlašují na měrných profilech toků v případě výrazného vzestupu toku, jsou stanoveny přímo národní meteorologickou organizací. Jde o:

a) Bdělost (B) - zvýšený stav toku, který vyžaduje sledování, stejně tak i sledování vývoje povětrnostní situace, zejména srážek nebo při povodních zimních také teplot a větru. (označení 1.SPA)

b) Pohotovost (P) - velmi zvýšený stav toku, který vyžaduje preventivní opatření v případě jeho vybřežení, což se v určitých částech toku může již dít a též bedlivé sledování vývoje jeho stavu i meteorologické situace a prognóz. (označení 2.SPA)

c) Ohrožení (O) - probíhá evakuace, tok vybřežil či jím hrozí. Je zapotřebí jednat, ale i nadále sledovat situaci a prognózy jak meteorologické, tak hydrologické. (označení 3.SPA)

c1) Extrémní ohrožení (EO) - tok je vybřežen, i nadále se zvyšuje jeho hladina a průtok - výška hladiny již přesáhla stav od vyhlášení stavu ohrožení. (označení 3.SPA extrémní ohrožení)

Sucho (S) - je takový stav na toku, kdy průtok či vodní stav klesne pod stanovenou úroveň dle daného místa (koeficient průtoku O355 a nižší). Za takové situace je v korytě toku malé množství vody a je nutné omezit zalévání či další odběry vody z toku. (označení sucho)

Suché období (SO) - jedná se o něho, pokud existují alespoň 3 po sobě následující dny, v nichž průměrný průtok dosáhl hodnoty Q355 či byl nižší.

Sněhová povodeň (SP) - jedná se o povodeň zapříčiněnou rychlým odtáváním sněhu, zejména na horských tocích a bystřinách. Ve velkém rozsahu se povodeň projeví i na tocích velkých, odvodňujících dané či daná pohoří. Tání sněhu často urychluje déšť, vznikají také tzv. smíšené povodně, viz zde pod pojem: (Související pojmy: Povodeň, Blesková povodeň, Ledová povodeň, viz výše). Tání též ovlivňuje teplý vítr.

Smíšená povodeň (SMP) - jedná se o povodeň vyvolanou zejména kombinací hydrometeorologických jevů a to táním sněhu a výskytem deště, který může být i trvalý či vydatný - kombinace běžné dešťové povodně se sněhovou, tzn. z tání. Může dojít ke kombinaci povodně ledové a sněhové, ledové a dešťové obecné a nebo dokonce ke spojení tří druhů povodní.

T

Tání (T) - je období, kdy se změní povětrnostní situace z mrazivé epizody se sněhovou pokrývkou a výskytem ledové celiny na teplou, případně je změna spojena s dešťovými srážkami. Ve fyzice znamená tání změnu pevného skupenství vody na kapalné a jde o jeden z fázových přechodů vody. Dále přináší tato situace z pohledu hydrologie lámání ledových jevů po období mrazu a nastává tak jeho chod, nicméně led může tvořit různé nebezpečné situace, jak jsou ledové zácpy, ledové nápěchy, ledové bariéry, viz výše.

Thompsonův přeliv (THP) - je přístroj pro měření průtoku vody na tocích s velkým rozsahem průtoků. Je citlivý na změnu hloubky a je také jedním z nejpřesnějších průtokoměrů.

V

Vodní dílo (VD) - jedná se o každou hydrologickou stavbu, která je postavena v souvislosti s vodou a vodním tokem nebo je přímo postavena na vodním toku a má za úkol daný tok nebo jinou vodní plochu jakkoli regulovat. Jde o druh vodního objektu. (jedná se o následující, viz související pojmy: Zdymadlo, plavební komora, vodní nádrž, jezy atd.)

Vodní nádrž (VN) - je uměle vytvořené vodní dílo, (viz zde) které slouží především ke zlepšení průtoku řeky pod nádrží v období sucha - jako zásoba vody, a také při rozvodnění toku slouží jako zmírňovací zařízení povodně pod nádrží - tzv. retenční prostor nádrže, viz výše. Dále také pro vodní sporty a rekreaci. Tato je utvořena zpravidla na základě přehrazení/zahrazení koryta vodního toku jakýmkoli způsobem - hrází, stavidlem, jezem atd.

Vodní stav (VS) - je výška vody v korytě toku měřená vodočtem (vodočetná lať, viz výše) či jinými přístroji počítaná od nuly vodočtu (viz výše) do plusových hodnot směrem vzhůru a do minusových hodnot směrem dolů od této nuly. Měří se nejčastěji v centimetrech (viz výše) nebo v metrech nad mořem (tzv. kóta). V m n.m. ji měříme zejména ve vodních nádržích, jedná se o kóty nadmořské výšky, viz výše (související pojem: průtok, viz výše)

Vodní hodnota sněhu (SVH) - nebo-li sněhová vodní hodnota, viz zkratka udává zásoby vody ve sněhu. Jde se o množství kapalné vody vázané v pevné podobě (sněhu) udávané na metr krychlový, které se vyhodnocuje v milimetrech (pojem viz meteorologie) na čtvereční metr. Je důležitou informací pro hydrology pro přípravu vodních děl a manipulaci na nich před táním (v průběhu zimní sezóny) a v období tání.

Vodočet nebo-li vodočetná lať (VL) - je měřidlo vodního stavu na daném místě, z vybraných míst jsou data z měřidel přenášena do databáze daného povodí a zobrazena na internetu. Bývá vybaven limnigrafickou stanicí, jedná se tedy o celý hlásný profil. Je nezbytnou součástí tohoto profilu. (viz výše)

a) Vodočet svislý (VS) -je umístěný zpravidla na pilířích mostů nebo na nábřežních zdech.

b) Vodočet šikmý (VŠ) nebo-li svahový, je umisťován nejčastěji na vodorovných místech, na břehových svazích a to na zpevněných (např. vybetonovaných) svazích, nejčastěji vždy někde pod jezy či splavy, aby byl sklon vodočtu stálý a nepodléhal změnám terénu a aby nebylo měření ovlivněno vzdutím hladiny daného vodního objektu. Ne ve všech částech toku je toto možné, v místech se stálým vzdutím vodní hladiny v toku není hladina (vodní stav) směrodatnou pro hodnocení vodnosti a stavu vody na toku. Zde má rozhodující úlohu průtok vody (např. střední Labe mezi jednotlivými zdymadly, konkrétně například hlásný profil Nymburk na Labi nebo Brandýs nad Labem na Labi).

Výškový systém (VS) - jedná se o přepočet nadmořské výšky ve vztahu k určité hladině moře. V současné sobě se používá výškový systém Balt, tedy baltský - udávání nadmořské výšky na hladinu Baltského moře (Balt. p.v.), na který se v hydrologii nedávno přešlo.

Vrt (V) - jedná se o speciální podzemní jámy, podobné studním. Jsou zpevněné s výstrojí a jsou součástí monitorovací sítě ČHMÚ pro sledování chování podzemních vod na území ČR.

Vodní elektrárna (VE) - je klasická turbína, do které je hnána voda z daného vodního díla (viz zde, např. z vodní nádrže přehrady nebo jezu) a tuto energii transformuje na elektrický proud. Dělí se na elektrárny se stálým provozem a maximálně krátkými pauzami a nebo elektrárny se špičkovým provozem ve stanovených intervalech, zpravidla několik hodin ve dvou denních "směnách".

Z

Zásobní prostor (ZP) - prostor, kde je zadržována voda v nádrži a v případě suchého období může být z nádrže vypouštěno více vody než do ní přitéká (nadlepšovací funkce vodního díla), pro zlepšení průtoku pod nádrží a v případě hrozící povodně by měl být zásobní prostor naopak prázdný pro zachycení povodňového průtoku nebo jeho části a pozdržení celé povodňové vlny na daném toku.

Zámraz toku (ZT) - je vytvoření souvislé vrstvy ledu na hladině toku (celiny, viz výše) anebo prostoupení ledu až ke dnu toku (tok je celý promrzlý), což znamená následné rozlévání vody postupně i mimo koryto toku.

Zákal (Z) - je zneprůhlednění vody ve vodní nádrži či přímo ve vodním toku, jedná se o posuzování intenzity slunečního záření, které proniká do vodního tělesa a obecně dostupnosti světelné energie důležité pro vznik a rozšiřování řas.(viz výše)

Zdymadlo (Zdy) - je vodní dílo, které slouží také k nadlepšení zejména vodního stavu mezi dvěma zdymadly a částečně k regulaci průtoku při povodni či naopak především k regulaci hladiny při nízkých průtocích tak, aby hladina nepoklesla pod stanovenou úroveň ani při minimálním průtoku vody v korytě vodního toku. Slouží též k výrobě elektrické energie ve vodní elektrárně jako součásti tohoto díla, kdy se využívá prostý průtok v korytě daného toku.

Poslední aktualizace slovníku: 22.12.2017


Jste v Sekci slovníku 2. Hydrologie

Slovník bude průběžně aktualizován!

> O Hydrologickém slovníku

V této části Odborného slovníku jsou objasněny pojmy z oblasti nauky o vodě, hydrologie, a veškeré související pojmy. Ve slovníku jsou objasněny pojmy týkající se nasycení území, chování vody v korytech vodních toků i o srážkové činnosti. Slovník úzce souvisí s meteorologickým a klimatologickým (1. a 3. díl), do nichž je možné se přepnout s využitím níže uvedených odkazů.

Přepněte se do sekce:

1. METEOROLOGIE (ZDE)

3. KLIMATOLOGIE (ZDE)

V případě, že máte návrh pojmu, který ve slovníku ještě nebyl vysvětlen a například jeho vysvětlení potřebujete, dejte nám o něm vědět, doplníme ho i s vysvětlením. Stejně tak v případě jakýchkoli chyb či neaktuálních údajů i přes slíbenou aktualizaci (v podobě např. tzv. překlepů, což se zajisté stát může) nás můžete na tyto chyby či nedostatky upozornit na emailu info@meteoaktuality.cz. Předem za upozornění děkujeme, přispějete tak k přesnější prezentaci služeb.


Služba je:

HLAVNÍ

Kategorie:

NAUČNÁ

Podkategorie:

Slovníky


Poslední kontrola stránky:

22.12.2017 20:16

Sdílej to - Stránky
Sociální sítě:
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


Komentáře
Zatím nikdo nekomentoval. Buďte první kdo vloží svůj komentář.
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.
Hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.

Prosím přihlaště senebo se registrujte pro možnost hodnocení.

Zatím nikdo nehodnotil.
Textová reklama

> Luckyart - reklamní agentura

> Jooble - práce v ČR

> E-shop se superpotravinami

> Zdravotní magazín

> Stropní ventilátory, a nebude vám horko

> Knihovna Chrášťany, Obec Chrášťany

Chcete zde mít svůj banner nebo textový odkaz na Vaše stránky? Je to možné, pokud dojde ke vzájemné výměně odkazů. Zde se budou zobrazovat reklamy na stránky nesouvisející s naší činností, které mají zájem o výměnu odkazů. Je možné sjednat lepší pozici reklamy na našem webu. Lepší pozici mají automaticky veškeré odkazy na stránky společností, které s námi spolupracují a odebírají od nás informace. V případě zájmu či jakýchkoli dotazů k reklamě, spolupráci či podpoře nám napište na info@meteoaktuality.cz.

Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Organizace a stránky

Naše logo:

TOPlist

Náš partner pro design:

TOPlist

Hlavní evropské meteorologické organizace:

Stránky o počasí:

TOPlist

TOPlist

Dílčí povodí:

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

Mapy a data

Rychlý přehled počasí a klimatu:

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

Může se hodit

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

TOPlist

Vygenerované za: 0.22 sekund - 21 Dotazů(y) 3,922,650 návštěv